Vítáme Vás,
na stránkách patentové a známkové kanceláře
PROFIL KANCELÁŘE

Mgr. Dita Fialová, patentový zástupce

Ing. David Zeman, ekonomický poradce

Jindřiška Zemanová, asistentka

Naše kancelář zahájila svoji činnost v prosinci 1992. Do roku 2000 měla své sídlo v Chodově u Karlových Varů, od počátku roku 2001 přesídlila do malebného města Lokte.

Ačkoliv má své klienty i v jiných krajích, většina jejích klientů pochází z krajů Karlovarského a Ústeckého. Rozsahem svých činností a počtem klientů je jedinou svého druhu na celém území pod Krušnými horami. Svoje pobočky provozuje v Litvínově a Českých Budějovicích.

Mezi hlavní činnosti kanceláře patří odborné služby – vypracování přihlášek vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, chráněných označení původu a zeměpisných označení. Provádíme rešerše a průzkumy, vypracováváme licenční smlouvy, zajišťujeme zápisy licencí a převody průmyslových práv a práv k označení. Sledujeme výskyt kolizních označení, řešíme vzniklé spory. Kancelář zastupuje své klienty v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a jinými správními orgány České republiky, dále před justičními orgány a orgány Policie ČR. Poradenské služby kancelář poskytuje nejen v oblasti průmyslových práv, ale i v oboru práva autorského a práva soutěžního, zejména nekalé soutěže.

Mezi klienty naší kanceláře patří velké průmyslové podniky, stavební a montážní firmy, dopravní společnosti, ale i drobní živnostníci, dále pak například cestovní kanceláře, bezpečnostní agentury, realitní kanceláře, reklamní firmy a grafická studia, vydavatelství, obchodní společnosti, hotely a lázeňská sanatoria. Služeb naší kanceláře využívají i města včetně statutárních, obce, různé instituce, společenské organizace, vzdělávací a kulturní zařízení, sportovní kluby.

Mgr. Dita Fialová
patentový zástupce

vzdělání: institut průmyslových práv, absolventka Západočeské university v Plzni a University J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; absolvované specializační studium pro patentové zástupce na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně.

odborná praxe v oboru průmyslových práv: 15 roků

Ing. David Zeman
ekonomický poradce